20 jul 2017 19:15

Algemeen omzettingskader van de NIS-richtlijn in België

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel akte van het algemeen omzettingskader van de Europese NIS-richtlijn in België.

De eerste minister, onder wiens toezicht het Centrum voor Cybersecurity België staat, leidt een project over de omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn (EU) 2016/1148 van 6 juli 2016 houdende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen (NIS-richtlijn). De kadernota biedt een algemene werkoriëntatie die nodig is voor deze omzettingsoperatie.

De NIS-richtlijn legt de lidstaten van de Europese Unie een aantal verplichtingen op om te waarborgen dat de aanbieders van essentiële diensten en de digitale dienstverleners die op hun grondgebied gevestigd zijn, technische en organisatorische maatregelen treffen om de risico’s te beheren die een bedreiging vormen voor de veiligheid van hun netwerk- en informatiesystemen.