02 jun 2006 16:13

Algemene bankvoorwaarden

Klaarheid in de algemene bankvoorwaarden

Klaarheid in de algemene bankvoorwaarden

Mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Consumentenzaken, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, hebben afgesproken met de banken dat ze samen een aantal richtlijnen zullen opstellen die meer klaarheid moeten scheppen in de algemene bankvoorwaarden. Vandaag zijn de kleine lettertjes vaak onvindbaar en/of niet duidelijk leesbaar voor de consument. Bovendien zijn de rechten en de plichten van de banken en de consumenten niet steeds evenwichtig opgesteld. Daarom gaan de ministers nu samen zitten met de banksector. Op die manier kunnen ze samen de algemene voorwaarden leesbaarder en toegankelijker maken en zorgen voor evenwicht en wederkerigheid. Vandaag zijn de algemene voorwaarden van de banken vaak heel moeilijk leesbaar. Het ‘bankjargon' is voor de gewone consument moeilijk te begrijpen. Bovendien zijn de algemene voorwaarden niet steeds beschikbaar in de bankkantoren of te vinden op de websites. En ten slotte beschermen de zogenaamde kleine lettertjes niet altijd voldoende de rechten van de consument. De banken stellen de algemene voorwaarden vaak op in hun eigen voordeel en dus in het nadeel van de consument. Samen met de banksector stelt de minister een aantal richtlijnen op die de algemene voorwaarden toegankelijker, duidelijker en eerlijker maken. Deze richtlijnen zullen een aantal principes moeten omvatten. Zo moet de toegang tot de bankreglementen verbeterd worden. De algemene voorwaarden moeten minstens in ieder bankkantoor en op de website toegankelijk zijn voor iedere consument. Ook moeten de algemene voorwaarden ondubbelzinnig en in klare taal worden opgesteld. Voorts moet er evenwicht en wederkerigheid zijn in de voorwaarden van de bank. Vandaag beperken de banken al te graag hun aansprakelijkheid, zodat de consument vaak zelf moet opdraaien voor allerlei zaken. Daarnaast moet de bank ook verantwoordelijk zijn voor het correct afleveren van de ontvangstbewijzen. Vandaag moet de consument zelf uitvissen of er officiële documenten gebruikt worden en of de bevoegde personen die ondertekenen. Ten slotte moet de consument klacht kunnen indienen zonder aan bepaalde voorwaarden te worden onderworpen. De consument moet klacht kunnen indienen waar en hoe hij dat wil. Bovendien moet hij hierbij ook kunnen beschikken over de nodige bewijsmiddelen, zonder dat die door de bank worden beperkt. De richtlijnen worden in overleg met de banksector tegen eind juni 2006 opgesteld. De naleving van deze richtlijnen wordt intern in elke bank opgevolgd door een daarvoor speciaal opgerichte dienst, de zogenaamde ‘compliance officer'.