02 jun 2006 16:13

Ministerraad van 2 juni 2006

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 2 juni 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 2 juni 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, kondigde een reeks maatregelen aan die de ministerraad goedkeurde om de bank- en verzekeringsoperaties goedkoper, eenvoudiger en transparanter te maken. Het gaat om concrete maatregelen zoals het ontwaken van slapende rekeningen, het verduidelijken van de kostenloze borgtocht, de actualisering van het herenakkoord tussen banken en overheid, de uitbreiding van de basisbankdienst, de betere informatie over de bankvoorwaarden en de transparantere berekening van de intresten op spaarrekeningen. Op het vlak van verzekeringen gaat het om duidelijkere voorwaarden van levensverzekeringen en beleggingsfondsen, de verplichte dekking tegen terrorisme in sommige verzekeringstakken, de betere bescherming van zieken en personen met een handicap in sommige verzekeringen en de bevordering van de rechtsbijstandverzekering door middel van een fiscale incentive.