02 jun 2006 16:13

Belastingvermindering voor de beveiliging van privé-woningen

Belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van privé-woningen tegen inbraak en brand

Belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van privé-woningen tegen inbraak en brand

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad het principe van een belastingvermindering goed voor uitgaven voor de beveiliging van privé-woningen tegen inbraak en brand. Deze belastingvermindering is van toepassing vanaf 1 januari 2007. Ze wordt verleend aan elke belastingplichtige die bepaalde uitgaven doet voor een betere beveiliging van een woning waarvan hij eigenaar of huurder is. Het bedrag van deze belastingvermindering is gelijk aan 40% van de werkelijk gedane investeringen, met een maximum van 400 euro. Een lijst van mogelijke veiligheidsinvesteringen en kwaliteitsvoorwaarden zal opgenomen worden in een koninklijk besluit en ter beschikking gesteld worden aan de particulieren. De werken moeten uitgevoerd worden door een vakman.