18 sep 2008 11:44

Algemene cel drugsbeleid

Vertegenwoordigers van de federale regering in de Algemene cel drugsbeleid

Vertegenwoordigers van de federale regering in de Algemene cel drugsbeleid

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx de lijst goedgekeurd met de 17 vertegenwoordigers van de federale regering in de Algemene cel drugsbeleid. 

De verdeling is als volgt: 

 • een vertegenwoordiger van de eerste minister
 • een vertegenwoordiger van de minister van Volksgezondheid
 • een vertegenwoordiger van de minister van Sociale Zaken
 • twee vertegenwoordigers van de minister van Binnenlandse Zaken  
 • een vertegenwoordiger van de minister van Buitenlandse Zaken
 • twee vertegenwoordigers van de minister van Justitie
 • een vertegenwoordiger van de minister van Werk 
 • een vertegenwoordiger van de minister van Wetenschapsbeleid
 • een vertegenwoordiger van de minister van Maatschappelijke integratie
 • een vertegenwoordiger van de minister van Landsverdediging 
 • een vertegenwoordiger van de minister van Migratie- en Asielbeleid
 • een vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Mobiliteit
 • een vertegenwoordiger van de minister van Financiën 
 • een vertegenwoordiger van de minister van Economie
 • een vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Begroting 

In 2002 hadden de federale overheid, de gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de gewesten een samenwerkingsakkoord gesloten om een globaal en geïntegreerd beleid te voeren. Daarin hebben ze zich ertoe verbonden overleg te plegen om hun drugsbeleid op elkaar af te stemmen op het vlak van:

 • de drugspreventie
 • het aanbod aan hulpverlening en behandelingen
 • de controle van productie, de handel en sluikhandel in verdovende middelen en psychoactieve stoffen

Daarvoor hebben ze de Algemene cel drugsbeleid opgericht. Die bestaat uit 17 leden van de federale overheid en 18 leden van de deelregeringen, elk met beslissende stem, een coördinator en een adjunct-coördinator, beide met raadgevende stem.