14 feb 2003 16:00

Algemene overeenkomst inzake handel en diensten (A.O.H.D.)

Op voorstel van mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een mededeling goed rond de Algemene overeenkomst inzake handel en diensten (A.O.H.D., of GATS in het Engels).

Op voorstel van mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een mededeling goed rond de Algemene overeenkomst inzake handel en diensten (A.O.H.D., of GATS in het Engels).

Het gaat meer bepaald om het bepalen van het standpunt van de Belgische regering rond het voorstel van de Europese Unie voor de GATS-onderhandelingen (*). Een hele reeks informatievergaderingen en consultaties zijn voorzien met de federale departementen, de Commissie Buitenlandse Betrekkingen van Kamer en Senaat en de civiele maatschappij om dit standpunt voor te bereiden. (*) De Europese Commissie verwacht een eerste reactie van de lidstaten tegen 19 februari.