11 dec 2015 15:10

Algemene overeenkomst over de voorrechten en immuniteiten van de Verenigde Naties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het aanvullend protocol bij het aanvullend akkoord tussen België en de Verenigde Naties, bijkomend aan de Algemene overeenkomst over de voorrechten en immuniteiten van de VN. 

Ambtenaren van de Verenigde Naties die hun functies in het gastland opnemen, kunnen dankzij dit protocol gedurende een periode van twaalf maanden een eerste wagen aankopen, net als meubels en goederen die nodig zijn voor de inrichting van hun woning. Ze zijn daarbij vrijgesteld van BTW en douanerechten. Een voorwaarde is wel dat ze voor hun indiensttreding nog niet in België verbleven hebben.

Voorontwerp van wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol, gedaan te Brussel, op 11 juli 2012, en te New York, op 11 juli 2012, bij het Aanvullend Akkoord bij de Algemene Overeenkomst inzake de voorrechten en immuniteiten van de Verenigde Naties, tussen het Koninkrijk België en de Organisatie van de Verenigde Naties, ondertekend te Brussel, op 22 januari 1976