20 jul 2005 17:00

Algemene ramp

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, nam de Ministerraad twee beslissingen over de overstromingen van eind juni en begin juli 2005.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, nam de Ministerraad twee beslissingen over de overstromingen van eind juni en begin juli 2005.

De Ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed, dat de overvloedige neerslag die op 3 en 4 juli 2005 in verschillende gemeenten van de provincie West en Oost-Vlaanderen en Hengouwen plaatsvond, als algemene ramp erkent. De beslissing van de Ministerraad betekent dat de burgers uit die gemeenten vanaf 25 juli hun schadedossier kunnen indienen bij hun gemeente. De gemeenten zullen het dossier overmaken aan de Dienst Rampenschade van de Provincie. Om de dossierbehandeling te bespoedigen zullen de Gouverneurs extra personeel kunnen aanwerven. Deze ramp omvat de meeste gemeenten uit de Provincies Oost- en West-Vlaanderen, alsook een aantal gemeenten uit de Provincie Henegouwen. Voor de watersnood van 29 juni zal men zo snel mogelijk tot de procedure voor de erkenning als ramp overgaan. Daartoe nam de Minister van Binnenlandse Zaken reeds volgende stappen: - de Gouverneurs van de provincies Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen, het administratief arrondissement Brussel Hoofdstad, Henegouwen, Waals-Brabant, Luik en Luxemburg werden aangeschreven zodat die hem een lijst van de getroffen gemeenten kunnen overmaken; - aan het KMI werd een advies gevraagd over het 'uitzonderlijk karakter van de neerslag'.