13 sep 2002 17:00

Algemene ramp

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnennlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij de hevige regenval die plaatsgevonden heeft van 26 tot 28 augustus 2002 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrekheid van deze ramp wordt afgebakend.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnennlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij de hevige regenval die plaatsgevonden heeft van 26 tot 28 augustus 2002 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrekheid van deze ramp wordt afgebakend.

Zij heeft ook goedgekeurd: - een aantal ontwerpen van koninklijk besluit die tot sommige gemeenten koninklijke besluiten betreffende: - de stormen die hebben gewoed op 30 oktober 2000; - de stormen van 10 december 2000; - de overstromingen en het overlopen van de openbare riolen die hebben plaatsgevonden tussen 2 en 8 juli 2000; - de overstromingen en het overlopen van de openbare riolen tussen 24 en 31 juli 2000, evenals - de ontwerpen van koninklijk besluit die de geografische uitgestrektheid van hiernavermelde algemene rampen bepalen: de overvloedige regens van 22 en 23 juli 2001 en van 26 tot 28 augustus 2001 en de overstromingen van 17 september 2001.