23 apr 2004 17:00

Algemene rampen

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij de overstromingen die plaatsgevonden hebben van 6 tot 10 november 2002 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp (*) worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij de overstromingen die plaatsgevonden hebben van 6 tot 10 november 2002 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp (*) worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

Deze overstromingen beantwoorden aan de criteria opgenomen in de ministeriële omzendbrief van 30 november 2001 betreffende de nieuwe normen voor erkenning als natuurramp: - het advies van het KMI vermeldt dat de gecumuleerde hoeveelheid neerslag die tussen 6 en 10 november 2002 gevallen is, een gemiddelde terugkeerperiode heeft van meer dan 20 jaar; - de financiële verslagen van de betrokken provinciegouverneurs vermelden dat de raming van het globale bedrag van de schade hoger ligt dan 1.250.000 euro en dat de raming van het gemiddeld per gezinsdossier van slachtoffers hoger ligt 5.000 euro. De Ministerraad heeft eveneens een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit (**) waarbij de overstromingen en het overlopen van openbare riolen die hebben plaatsgevonden tussen 24 en 31 juli 2000 op het grondgebied van verschillende gemeenten in de provincie Antwerpen, als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend. Het ontwerp neemt de gemeente Oud-Turnhout op in de lijst van getroffen gemeenten. Anderzijds heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit (***) waarbij de overstromingen die plaatsvonden van 17 tot 20 september 2001 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies West- en Oost-Vlaanderen, als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend. De geografische uitgestrektheid van de voormelde algemene ramp wordt uitgebreid tot de volgende gemeenten: Kaprijke en Sint-Laureins in de provincie Oost-Vlaanderen, De Panne, Hooglede, Koekelare, Langemarke-Poelkapelle, Oostkamp en Zedelgem in de provincie West-Vlaanderen, alsook Péruwelz in de provincie Henegouwen. (*) in de zin van de wet van 12 juli 1976. (**) van 19 april 2001. (***) van 13 september 2002.