23 apr 2004 17:00

Ministerraad van 23 april 2004

De Eerste Minister heeft de voornaamste beslissingen van de Minister geplaatst in het teken van de maatregelen genomen bij de bijzondere Ministerraden van Gembloers, Oostende en Brussel.

De Eerste Minister heeft de voornaamste beslissingen van de Minister geplaatst in het teken van de maatregelen genomen bij de bijzondere Ministerraden van Gembloers, Oostende en Brussel.

De Eerste Minister vermeldde de goedkeuring van de principes, volgens dewelke de hulp aan de bevolking zal geregeld worden in het vooruitzicht van de fusie van urgentienummers 100, 101 en 112. Er blijft slecht één enkel specifiek nummer, zoals op Europees niveau, met behoud van het beroepsgeheim, zowel medisch als politioneel. Een andere beslissing die de Eerste Minister heeft aangehaald is de uitbreiding van de installatiepremie voor daklozen. De Raad heeft ook beslist belastingvermindering toe te kennen bij de aankoop van een "proper" voertuig, dat maximum 115 gram CO2/km uitstoot. Via de programmawet zal de verhoging van pensioenen voor zelfstandigen uitgevoerd worden, evenals de decumul van belastingen op het gezinspensioen. Fiscale beschikkingen zullen aangepast worden wat betreft de afschrijvingsregels inzake vennootschapsbelasting, als gevolg van een uitspraak van het Arbitragehof terzake.