23 apr 2004 17:00

Overeenkomst met Luxemburg

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Avenant, ondertekend te Brussel (*), bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Avenant, ondertekend te Brussel (*), bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg.

België en het Groothertogdom Luxemburg zijn gebonden door een Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting (**). Deze overeenkomst heeft tot doel dubbele belasting te vermijden en een aantal aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen te regelen. Het op 11 december 2002 ondertekende Avenant wijzigt de Overeenkomst voornamelijk op het vlak van de non-discriminatiebepalingen. Het vervolledigt bovendien andere bepalingen inzake vrachtwagenbestuurders en aanvullende pensioenen. Enkele bepalingen die een bijwerking vereisten, werden eveneens herzien. (*) op 11 december 2002. (**) ondertekend op 17 december 1970.