23 apr 2004 17:00

Pensioen voor zelfstandigen

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed betreffende het pensioen voor zelfstandigen.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed betreffende het pensioen voor zelfstandigen.

Dit ontwerp strekt ertoe het bedrag van het minimumpensioen voor zelfstandigen met 27 en 33 euro per maand op te trekken, respectievelijk voor de pensioenen van alleenstaande en voor de gezinspensioenen. De eerste verhoging zal plaatsvinden op 1 september 2004, de andere op 1 december van de jaren 2005 tot 2007. Tegen 1 december 2007 zal de verhoging 108 EUR bedragen voor de pensioenen van alleenstaande en 132 EUR voor de gezinspensioenen.