23 apr 2004 17:00

Wetboek van de inkomstenbelastingen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, besliste de Ministerraad het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 te wijzigen zodat een gezinspensioen kan worden beschouwd als een inkomen van iedere echtgenoot in verhouding tot de persoonlijke rechten die iedere echtgenoot in het gezinspensioen heeft opgebouwd.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, besliste de Ministerraad het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 te wijzigen zodat een gezinspensioen kan worden beschouwd als een inkomen van iedere echtgenoot in verhouding tot de persoonlijke rechten die iedere echtgenoot in het gezinspensioen heeft opgebouwd.

Het is de bedoeling voor de burgers een omslachtige procedure te vermijden en de doelstelling van de hervorming van de personenbelasting waar te maken, zonder administratieve overlast. Daar de hervorming van de personenbelasting een belastingvermindering heeft ingevoerd voor elke partner afzonderlijk, kan het voor een gezin in bepaalde gevallen immers voordeliger zijn om het gezinspensioen fiscaal uit te splitsen in 2 afzonderlijke pensioenen. Eind 2003 werd daarom reeds voorgesteld dat in dergelijk geval de beide partners konden opteren hetzij voor 1 gezamenlijk gezinspensioen, hetzij voor 2 afzonderlijke pensioenen. Door deze aanpassing moeten de gepensioneerden zelf geen enkel initiatief meer nemen om van de meest gunstige fiscale behandeling van het gezinspension te genieten.