23 apr 2004 17:00

Internationaal ruimtestation

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met twee internationale akten met betrekking tot het civiele internationale ruimtestation (*).

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met twee internationale akten met betrekking tot het civiele internationale ruimtestation (*).

België werkt mee aan de programma's voor de ontwikkeling en het gebruik van het Internationaal ruimtestation (ISS). Deze medewerking neemt niet alleen concrete vorm aan in het technische en financiële kader van de programma's van de Europese ruimtevaartorganisatie waar België voor zowat 3% aan bijdraagt (afgezien van de onderzoek- en microzwaartekrachtprogramma's) maar ook in het internationaal institutioneel kader van de IGA (Intergouvernementele overeenkomst tussen de Verenigde Staten, Rusland, Japan, Canada en de Europese Partner). In 1988 werd een eerste Overeenkomst gesloten toen het startsein gegeven werd voor de ontwikkelingsfase van het ISS. Deze Overeenkomst is vandaag vervangen door de IGA van 1998 die op 27 maart 1998 tussen de Partners in werking getreden is. De inwerkingtreding voor de Europese Partner is ondergeschikt aan de ratificatie ervan door de Franse Regering. Door het ratificeren van de IGA van 1998 zal België als Lidstaat van de "Europese Partner" (Lidstaten van ESA die partij zijn bij de IGA en die meedoen aan de programma's van het ISS) kunnen meewerken aan de institutionele relaties tussen samenwerkende Staten en een beroep kunnen doen op het juridisch kader dat hun verbintenissen en de regels terzake vastlegt, die van toepassing zijn inzake, met name, uitwisselingen van technologie en technische samenwerking. (*) - Overeenkomst tussen de Regering van de Verenigde Staten van Amerika, de Regeringen van de Lid-staten van het Europees Ruimte-Agentschap, de Regering van Japan en de Regering van Canada inzake samenwerking op het gebied van het gedetailleerde ontwerp, de ontwikkeling, de exploitatie en het gebruik van het permanent bemande civiele ruimtestation, en de Bijlage, gedaan te Washington D.C., op 29 september 1988; - Verdrag tussen de Regering van Canada, de Regeringen van de Lid-Staten van het Europees Ruimte-Agentschap, de Regering van Japan, de Regering van de Russische Federatie en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de samenwerking op het gebied van het civiele internationale ruimtestation, en de Bijlage, gedaan te Washington D.C., op 29 januari 1998.