23 apr 2004 17:00

Samenwerkingsakkoord

op voorstel van de heer Bert Anciaux, Minister van Mobiliteit en Sociale Economie keurde de Ministerraad een ontwerp van avenant goed en een voorontwerp van wet houdende goedkeuring van het avenant aan het samenwerkingsakkoord (*) tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de sociale economie.

op voorstel van de heer Bert Anciaux, Minister van Mobiliteit en Sociale Economie keurde de Ministerraad een ontwerp van avenant goed en een voorontwerp van wet houdende goedkeuring van het avenant aan het samenwerkingsakkoord (*) tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de sociale economie.

Teneinde de continuïteit van het beleid en de gezamenlijke inspanningen voor de ontwikkeling van de sociale economie vanuit de verschillende beleidsniveaus verder te zetten, dient voor de periode 2004 een avenant te worden opgesteld bij het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap voor de periode 2004. Tijdens de voorbije jaren hebben alle regio's en de Duitstalige Gemeenschap prioritaire acties ontwikkeld in het kader van de drie pijlers van het samenwerkingsakkoord met het oog op een verdubbeling van het aantal jobs in de sociale economie. Voor 2004 wordt door de federale overheid een bedrag van 12.935.306,00 EUR voorzien ter cofinanciering van gemeenschappelijke acties inzake sociale economie. Dit bedrag wordt verdeeld onder het Vlaams Gewest (55,7%), het Waals Gewest (33%), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (10%) en de Duitstalige Gemeenschap (1,3%). De concrete acties per Gewest en met de Duitstalige Gemeenschap worden vastgelegd in de bilaterale conventies die worden afgesloten met de bevoegde Ministers van de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap. (*) van 4 juli 2000.