23 apr 2004 17:00

Referendarissen bij het Arbitragehof

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed waardoor twee referendarissen bij het Arbitragehof hun ambt met een andere functie mogen cumuleren.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed waardoor twee referendarissen bij het Arbitragehof hun ambt met een andere functie mogen cumuleren.

Zo krijgt de heer Koen Muylle toestemming om zijn ambt te cumuleren met de functie van deeltijds assistent aan het Instituut voor Constitutioneel Recht van de K.U.Leuven. De heer Jean-Thierry Debry heeft de toelating gekregen om als deeltijds assistent (25%) een opleidingsonderdeel in het departement Rechten van de Université de Liège te geven.