23 apr 2004 17:00

Globaal onderhoudscontract voor fotokopieertoestellen

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een meerjarige overeenkomst over 3 jaar voor het samenvoegen van verschillende onderhoudscontracten, afgesloten met de firma NRG-NASHUATEC, in één onderhoudscontract.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een meerjarige overeenkomst over 3 jaar voor het samenvoegen van verschillende onderhoudscontracten, afgesloten met de firma NRG-NASHUATEC, in één onderhoudscontract.

De fotokopieertoestellen die bij Defensie gebruikt worden werden niet aangekocht met één enkel contract. Zij maakten deel uit van verschillende contracten (aankoopcontracten met onderhoud, lokale aankopen of gecentraliseerde contracten op het niveau van de Strijdkrachten) die afgesloten werden met de firma NRG-NASHUATEC. Het onderhoud van deze toestellen is voorzien via zowel punctuele als meerjarige onderhoudscontracten, die een grote administratieve last en een meerkost op het vlak van beheer met zich meebrengen. Er werd dus een nieuw globaal onderhoudscontract afgesloten. Het vervangt en globaliseert de bestaande contracten. Alel fotokopieertoestellen vallen voortaan onder één en hetzelfde onderhoudscontract.