23 apr 2004 17:00

'Proper' voertuig

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, besliste de Ministerraad een belastingvermindering in te voeren voor uitgaven gedaan voor de verwerving van een voertuig met een maximale uitstoot van 115 gram CO2 per kilometer.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, besliste de Ministerraad een belastingvermindering in te voeren voor uitgaven gedaan voor de verwerving van een voertuig met een maximale uitstoot van 115 gram CO2 per kilometer.

De belastingvermindering is gelijk aan: - 15 % van de aanschaffingswaarde met een maximum van 3.280 ¬ (niet-geïndex.) wanneer de CO2-uitstoot minder dan 105 gram per kilometer bedraagt. - 3 % van de aanschaffingswaarde met een maximum van 615 ¬ (niet-geïndex.) wanneer de CO2-uitstoot 105 tot maximaal 115 gram per kilometer bedraagt. Deze maatregel is van toepassing in geval van verwerving van een personenauto, een auto voor dubbel gebruik of een minibus vanaf 1 januari 2005.