23 apr 2004 17:00

Dierproeven

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het onderwijs en de opleiding van personen die dierproeven uitvoeren, eraan meewerken of instaan voor de verzorging van proefdieren.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het onderwijs en de opleiding van personen die dierproeven uitvoeren, eraan meewerken of instaan voor de verzorging van proefdieren.

Het ontwerp van koninklijk besluit werd opgesteld in overleg met het Deontologisch Comité, BCLAS (Belgian Council for Laboratory Animal Science), het 'Conseil Inter Universitaire de la Communauté française de Belgique (CIUF) en de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). Het wil de verschillende categorieën van laboratoriumpersoneel preciseren. Het betreft personen die de elementaire zorgen aan dieren toedienen, de personen belast met de meer specifieke zorgen voor de dieren, de personen die actief deelnemen aan dierproeven en de proefleiders. Anderzijds wil het ontwerp de thema's van de specifieke opleiding van de verschillende personeelscategorieën preciseren. Het voorziet eveneens in een vrijstelling inzake opleiding in functie van de opgedane ervaring voorafgaand aan de inwerkingtreding van het besluit alsook in een overgangsperiode om het huidig tewerkgestelde personeel toe te laten het nodige opleidingsniveau te behalen.