23 apr 2004 17:00

Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

Op voorstel van mevrouw Kathleen Van Brempt, Staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, nam de Ministerraad kennis van een nota betreffende de werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk, die op 28 april 2004 in ons land doorgaat.

Op voorstel van mevrouw Kathleen Van Brempt, Staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, nam de Ministerraad kennis van een nota betreffende de werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk, die op 28 april 2004 in ons land doorgaat.

Deze werelddag is bedoeld om de aandacht te trekken op de noodzaak van het bevorderen van een cultuur van veilig en gezond werken, met het doel het aantal doden als gevolg van werk te verminderen. Dit gebeurt tijdens een bezoek aan een bouwwerf in Brussel. Tegelijkertijd wordt de Europese Week voor de promotie van veiligheid en gezondheid op het werk aangekondigd, met de bouwnijverheid als centraal thema.