23 apr 2004 17:00

Voorrechten en immuniteiten van het Internationaal Strafgerechtshof

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de Overeenkomst inzake de voorrechten en immuniteiten van het Internationaal Strafgerechtshof (*).

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de Overeenkomst inzake de voorrechten en immuniteiten van het Internationaal Strafgerechtshof (*).

In deze Overeenkomst worden de bepalingen van het Statuut van Rome inzake de voorrechten en immuniteiten van het Internationaal Strafgerechtshof ontwikkeld. Het is onontbeerlijk voor de goede werking van het Hof dat zowel het Hof als de personen die een band ermee hebben over de voorrechten en immuniteiten beschikken die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun ambt. Dit geldt overigens voor alle internationale instellingen. (*) goedgekeurd te New York op 4 september 2002.