23 apr 2004 17:00

Hervorming van de hulpdiensten

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, en de heer Rudy Demotte, Minister van Volksgezondheid, keurde de Ministerraad de principes goed die geformuleerd worden in een nota betreffende de organisatie van de hulpdiensten voor de bevolking, in het kader van de fusie van de oproepnummers 100, 101 en 112.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, en de heer Rudy Demotte, Minister van Volksgezondheid, keurde de Ministerraad de principes goed die geformuleerd worden in een nota betreffende de organisatie van de hulpdiensten voor de bevolking, in het kader van de fusie van de oproepnummers 100, 101 en 112.

Die principes zijn de volgende. De "call taking" van de oproepen 100/101/112 wordt verzekerd door een neutraal agentschap, dat onder de bevoegdheid van de Ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken is geplaatst. De antwoorden op de oproepen zijn verzekerd door neutrale "call takers" (burgers), die geografisch op provinciale basis gespreid zijn. De neutraliteit van de "call taking" wordt op de volgende manier gegarandeerd: - iedere "call taker" zal op het moment van de fusie 100-101-112 minstens een basisopleiding genoten hebben, die op evenwichtige wijze onder meer betrekking heeft op oproepen aan de politie, brandweer en medische noodhulp en op de aangepaste manier om een telefonische noodoproep te beantwoorden; - de oproeper zal de vrije keuze hebben om hulp te vragen van medische dispatching, brandweer of politie; - de regels volgens dewelke de inkomende oproepen worden doorverbonden met politiële, brandweer en medische dispatching zijn vastgelegd in protocollen die aan de instemming van de voogdijministers van het agentschap zijn onderworpen. Deze protocollen zullen over de strikte eerbiediging van het medisch en politieel geheim waken; - de cel Medische Bewaking van de FOD Volksgezondheid zal geïntegreerd worden in de structuur die met de medische dispatching belast is, waarvan het statuut door de Minister van Volksgezondheid zal worden bepaald.