23 apr 2004 17:00

Financiering van het HST-project

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de financiering van het HST-project.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de financiering van het HST-project.

Het ontwerp stelt de uiterste betalingsdatum voor de betaling van het saldo van 25.000.000,01 euro, van de inschrijving op een kapitaalsverhoging van HST-Fin, vast op 14 mei 2004. De nodige geldmiddelen zijn reeds ter beschikking van de Federale Participatiemaatschappij (FPM). HST-Fin zal deze som aanwenden voor een verhoging van het kapitaal van de NMBS. De Ministerraad keurde eveneens de statutenwijziging van HST-Fin goed om ze in overeenstemming te brengen met de toestand na de kapitaalverhoging. (*) tot uitvoering van artikelen 3 § 4 en 6 § 1, lid 2 van de wet van 17 maart 1997.