23 apr 2004 17:00

Ontslag van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlening van eervol ontslag aan de heer Pascal Smet uit de functie van Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Hij werd in die functie benoemd vanaf 1 januari 2001.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlening van eervol ontslag aan de heer Pascal Smet uit de functie van Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Hij werd in die functie benoemd vanaf 1 januari 2001.

Op 15 september 2003 legde de heer Smet de eed af als Staatssecretaris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen bepaalt dat het ambt van Commissaris-generaal onverenigbaar is met elk politiek mandaat. Het koninklijk besluit tot verlening van het ontslag treedt in werking op 15 september 2003.