23 apr 2004 17:00

Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de samenstelling en de werkwijze van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing (*).

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de samenstelling en de werkwijze van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing (*).

Deze Raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de openbare en privé-sector, die over specifieke bevoegdheden beschikken inzake brandvoorkoming. Hij moet een advies geven over elk reglementair ontwerp terzake. Als gevolg van de hervormingen van de instellingen en van de verdeling van de door het Arbitragehof vastgestelde bevoegdheden inzake brandvoorkoming, werd het noodzakelijk geacht vertegenwoordigers van de Gemeenschappen en Gewesten te integreren in de samenstelling van de Hoge Raad. (*) opgericht door de wet van 30 juli 1979.