23 apr 2004 17:00

Godetia

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met de moderniseringsprocedure van het commando- en logistiek steunschip A960 GODETIA.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met de moderniseringsprocedure van het commando- en logistiek steunschip A960 GODETIA.

Dit schip werd in gebruik genomen in 1967. Volgens het Strategisch Plan voor modernisering van de Strijdkrachten zal dit schip in dienst gehouden worden. Om het schip verder te kunnen inzetten als commando- en logistiek steunplatform voor de mijnenbestrijdingsvloot is de modernisering ervan noodzakelijk. Sommige installaties aan boord zijn bovendien zo verouderd dat vernieuwing hoogdringend wordt.