23 apr 2004 17:00

Evaluatiecyclus

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten (FOD).

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten (FOD).

Het ontwerpbesluit heeft tot doel tegemoet te komen aan de vraag van de Minister van Buitenlandse Zaken, die wenst dat de leden van de loopbanen buitenlandse diensten van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken genieten van de evaluatiecyclus ingesteld bij koninklijk besluit (*). Het systeem was aanvankelijk niet van toepassing op deze ambtenaren. (*) van 2 augustus 2002.