17 mrt 2006 16:00

Algemene rampen

Verlenging van de aanwerving van personeelsleden ten laste van de Nationale kas voor rampenschade

Verlenging van de aanwerving van personeelsleden ten laste van de Nationale kas voor rampenschade

De Ministerraad ging akkoord met de verlenging van de contracten van de personeelsleden die zijn aangeworven ten laste van de Nationale kas voor rampenschade met het oog op de behandeling van de schadeloosstellingsdossiers in de provincies. De verlenging is een voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken. Eind juli 2005 keurde de Ministerraad de aanwerving van 20 bestuursassistenten goed ten laste van de Kas. Op dit ogenblik zijn 16 betrekkingen toegekend. De eerste contracten lopen af eind maart 2006. De overige 4 betrekkingen worden eerdaags toegekend. Er is echter nog heel wat werk voor de boeg voor de rampen die in de loop van 2005 zijn erkend en die waarvan de erkenning binnenkort rond is. Deze contracten worden verlengd, om de continuïteit van de schadeloosstellingen te garanderen. De verlenging gebeurt telkens voor een periode van zes maanden.