17 mrt 2006 16:00

Ministerraad van 17 maart 2006

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 17 maart 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 17 maart 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

Naast de klassieke punten heeft de Ministerraad ook een geheel van maatregelen genomen voor de bescherming van de consument en de bevordering van de handel. De heer Guy Verhofstadt lichtte de vier voornaamste principes van die maatregelen nader toe. Het gaat om: - meer zelfregulering door middel van consumentenakkoorden tussen de sectoren en de verbruikersorganisaties, - duidelijkere contractvoorwaarden en handelspraktijken, - een wijziging van de wetgeving over de openingstijden van de handels, - meer autonomie voor het lokale bestuur. De Ministerraad nam horizontale maatregelen. Zo zal men consumentenakkoorden kunnen sluiten via de Raad voor het Verbruik. Klachten bij de dienst naverkoop kunnen enkel nog tegen een zonaal tarief worden gefactureerd. Bij weigering van betaling via domiciliëring mag men geen extra kosten meer aanrekenen. Er komt een vermindering van de tarieven en de kosten van het consumentenkrediet. De onderhandelingen met de banksector hierover worden begin mei afgesloten. De nieuwe maatregelen gaan in op 1 mei 2007. Ook de koopzondagen worden uitgebreid. De Ministerraad kwam tot sectorale regelingen over: - videotheken, benzinestations... - immobiliënkantoren: de contractvoorwaarden worden duidelijker, - de reissector: de all-in tarieven worden duidelijker (maar men kan ook rekening houden met de prijs van brandstoffen) - de privé ziekteverzekeringen: de rechten van de verzekerde zijn verbeterd. Men kan bijvoorbeeld niemand meer uitsluiten op basis van een ernstige ziekte. - de banken: de rente en de getrouwheidspremie worden gerekend vanaf de eerste dag voor het spaarboekje. Er zijn ook geen kosten meer bij de afsluiting van een spaarboekje of -rekening.