17 mrt 2006 16:00

Raadgevend comite FAVV

Wijziging van de samenstelling van het raadgevend comité bij het FAVV

Wijziging van de samenstelling van het raadgevend comité bij het FAVV

De Ministerraad besliste de samenstelling van het raadgevend comité bij het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen te wijzigen en uit te breiden. De maatregelen hebben als doel het raadgevend comité nauwer bij de werking van het FAVV te laten aansluiten en zijn activiteiten te verbeteren en te stroomlijnen. Het raadgevend comité heeft als opdracht advies te verlenen op vraag van de minister of van de gedelegeerd bestuurder over alle aangelegenheden aangaande het beleid van de FAVV. Er zijn een aantal organisaties uit het raadgevend comité geschrapt en er zijn nieuwe toegevoegd. Bij de wijziging van de samenstelling hield men rekening met volgende principes: - men behoudt de drie groepen van stakeholders: consumenten, sectoren en andere overheden, - men past het criterium van de aanwezigheid toe, - men kent mandaten toe aan sectoren die aanzienlijk bijdragen tot de financiering van het FAVV, - bij de toekenning van nieuwe mandaten houdt men rekening met sectoren, niet met ketenplatforms, - men voorziet in plaatsvervangende leden. De nieuwe samenstelling houdt grotendeels rekening met het bestaande evenwicht: vertegenwoordiging overheid (10), representatieve sectorvertegenwoordiging (13) en vertegenwoordigers van de consumenten (8). Ook FOD Economie, KMO Middenstand en Energie maakt voortaan deel uit van het comité. De Ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het raadgevend comité bij het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen. Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Het ontwerp wordt voor advies binnen vijf dagen aan de Raad van State voorgelegd.