17 mrt 2006 16:00

Nationale toezichthoudende instantie van luchtnavigatie

Vergoeding bestemd om de kosten van de nationale toezichthoudende instantie van luchtvaartnavigatie te dekken

Vergoeding bestemd om de kosten van de nationale toezichthoudende instantie van luchtvaartnavigatie te dekken

Op voorstel van de heer Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de vergoeding bedoeld om de werkingskosten en de personeelskosten van de nationale toezichthoudende instantie (NSA) van de luchtvaartnavigatiediensten te dekken. De nationale toezichthoudende instantie van de luchtvaartnavigatie werd opgericht bij het directoraat-generaal luchtvaart van FOD Mobiliteit door het koninklijk besluit van 14 februari 2006. In het kader van het gemeenschappelijk Europees luchtruim verplicht verordening 549/2004/EG de lidstaten om een nationale toezichthoudende instantie aan te duiden die voornamelijk controletaken uitoefent over de veilige en doeltreffende exploitatie van de luchtvaartdiensten. De vergoeding die Belgocontrol jaarlijks verschuldigd zal zijn, bedraagt 935.000 euro. Dat bedrag zal de werkings- en personeelskosten van de toezichthoudende instantie voor luchtnavigatie dekken. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.