17 mrt 2006 16:00

Spoorweginfrastructuur

Wijziging van de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur

Wijziging van de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastuctuur wijzigt. Het voorontwerp heft het koninklijk besluit van 12 maart 2003 op, dat de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur vastlegt, en vervangt het. Ook realiseert het voorontwerp volledig de omzetting van richtlijn 2004/49/EG. Het wijzigt de bepalingen betreffende de spoorwegvergunningen en vereenvoudigt de voorwaarden betreffende de beroepsbekwaamheid. De eisen over de kwalificatie van het operationele personeel en de veiligheid van het rollend materieel zijn nu immers gedekt door de certificatie inzake veiligheid. Die is voorzien in het voorontwerp van wet betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, die de Ministerraad op 24 februari 2006 goedkeurde. Het toezichthoudend orgaan houdt zich ook niet meer bezig met het veiligheidsattest, de toepassing en de controle van de veiligheidsnormen en voorschriften. Die taak wordt nu aan een veiligheidsinstantie toevertrouwd. Het toezichthoudend orgaan krijgt daarentegen meer opdrachten op economisch vlak. Ook de klachtenafhandeling die oorspronkelijk aan de Raad voor de Mededinging was toevertrouwd, wordt nu aan het toezichthoudend orgaan toegekend. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.