17 mrt 2006 16:00

Stilzwijgende verlenging van contracten

Kleine lettertjes die voor onaangename verrassingen zorgen

Kleine lettertjes die voor onaangename verrassingen zorgen

Minister van Consumentenzaken Freya Van den Bossche wil een oplossing bieden aan consumenten die problemen hebben met de stilzwijgende verlenging van hun contracten. Zo denkt zij aan een plafond voor de schadevergoeding die de consument moet betalen als hij een contract opzegt, het beter informeren van de consument over de verlenging van zijn contract of een kosteloze opzegperiode na de stilzwijgende verlening. Om deze pistes concreet uit te werken besliste de Ministerraad op voorstel van minister Van den Bossche om een werkgroep op te richten die zich zal buigen over het probleem van de stilzwijgende verlengingen. Dankzij de werkgroep zal er heel concreet bekeken worden hoe problemen met de stilzwijgende verlenging in de toekomst kunnen worden vermeden. Vele contracten bevatten kleine lettertjes die voor onaangename verrassingen kunnen zorgen. Zo bepalen deze lettertjes vaak dat het contract na afloop stilzwijgend wordt verlengd, tenzij de consument voor het einde van het contract laat weten dat hij geen verlenging wenst. Het is met andere woorden de consument die moet opletten wanneer hij welk contract kosteloos kan opzeggen. Consumenten moeten heel erg alert zijn en opletten dat ze voor het einde van hun contract opzeggen. Bovendien ligt het moment waarop moet worden opgezegd vaak heel ver af van de datum waarop het contract werkelijk afloopt. Dat maakt het nog eens extra moeilijk voor de consument. En als de consument zijn contract toch opzegt, terwijl het al stilzwijgend verlengd was, moet hij vaak een torenhoge schadevergoeding betalen. De werkgroep zal bestaan uit een aantal specialisten op het vlak van verbintenissenrecht. Hij zal zich buigen over deze materie en goede oplossingen zoeken. Zo kan er bijvoorbeeld worden gedacht aan het invoeren van een plafond voor de schadevergoeding die je moet betalen als je opzegt. Een andere piste is dat de consument tijdig geïnformeerd wordt over de eventuele verlenging van zijn contract. Ook zou er kunnen worden gedacht aan een korte opzegperiode na de stilzwijgende verlenging waarin de consument kosteloos kan opzeggen.