17 mrt 2006 16:00

KAIA

Integratie van drie officieren van Servië-Montenegro in het Belgisch detachement in KAIA

Integratie van drie officieren van Servië-Montenegro in het Belgisch detachement in KAIA

De Ministerraad ging ermee akkoord om drie Servisch-Montenegrijnse officieren in het detachement te KAIA (Kabul, ISAF, Aghanistan) van juli tot oktober 2006 te integreren. De heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, stelde dit aan de raad voor. De integratie kadert in de bilaterale militaire samenwerking tussen België en Servië-Montenegro. De officieren zullen in mei 2006 een voorbereidende opleiding in België volgen. Ze zullen geen bevelvoerende functie bekleden, maar zullen optreden als adjunct van Belgische officieren. In navolging van de NAVO veiligheidsvoorschriften stelt België zich borg voor het naleven van de voorschriften door de Servisch-Montenegrijnse officieren. Servië-Montegro zal ook een Security assurance ondertekenen. De Belgische Landsverdediging staat in voor de kosten van de integratie.