17 mrt 2006 16:00

Monuc

Aanstelling van een stafofficier als ploegoverste van MONUC Intelligence fusion cell

Aanstelling van een stafofficier als ploegoverste van MONUC Intelligence fusion cell

De Ministerraad besliste om een stafofficier als ploegoverste van de intelligence fusion cell van MONUC aan te stellen. MONUC is de Missie van de Verenigde Naties in Congo. De aanstelling is een voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging. Het departement voor vredesondersteunende operaties van de Verenigde Naties België biedt op dit ogenblik de plaats aan van ploegoverste van de Intelligence fusion cell van MONUC. Die cel heeft als opdracht de uitwisseling van inlichtingen tussen de Democratische Republiek Congo, Rwanda en Oeganda over de aanwezigheid van activiteiten van de gewapende groepen op het grondgebied van de DRC te bevorderen. De bedoeling is om een klimaat van vertouwen tussen de verschillende landen te scheppen. De aanstelling van de stafofficier is voorzien vanaf 15 maart 2006 voor een duur van ten minste een jaar.