17 mrt 2006 16:00

Evaluatie van houders van management- en staffuncties in FODs

Vaststelling van de lijst van evaluatoren van de houders van management- en staffuncties in 2006

Vaststelling van de lijst van evaluatoren van de houders van management- en staffuncties in 2006

De Ministerraad legde op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, de lijst met evaluatoren vast die in 2006 de houders van management- en staffuncties zullen evalueren. Volgens de koninklijke besluiten (*) die een evaluatie voorzien voor de houders van die functies zullen in 2006 1 voorzitter van het directiecomité, 3 voorzitters van een programmatorische federale overheidsdienst, 32 houders van een managementfunctie -1 en 23 houders van een staffunctie -1 worden geëvalueerd. De lijst legt de namen vast van de personen die hen zullen evalueren. (*) koninklijk besluit van 1 februari 2005 tot invoering van een evaluatieregime voor de houders van managementfuncties in de federale overheidsdiensten en koninklijk besluit van 12 april 2005 tot uitvoering van een evaluatieregime voor de houders van een staffunctie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de interne audit binnen de federale overheidsdiensten.