17 mrt 2006 16:00

Vrijwillige dienst bij ontwikkelingssamenwerking

Voorwaarden en wijze om een arbeidscontract te sluiten in het kader van een vrijwillige dienst bij ontwikkelingssamenwerking

Voorwaarden en wijze om een arbeidscontract te sluiten in het kader van een vrijwillige dienst bij ontwikkelingssamenwerking

De Ministerraad bepaalde de voorwaarden en de modaliteiten om een contract voor een vrijwillige dienst bij ontwikkelingssamenwerking te ondertekenen. Hiermee voert de Ministerraad artikels 23 tot 25 van de programmawet van 27 december 2005 uit op basis van de grondbeginselen bevat in het ontwerp van koninklijk besluit dat de Ministerraad op 9 september 2005 goedkeurde en waarmee hij de vrijwillige dienst voor ontwikkelingssamenwerking oprichtte. Ter herinnering: de vrijwillige dienst heeft als doel: - de jongeren de kans te bieden om zich nuttig ten dienste te stellen van ontwikkelingslanden, - de jongeren de kans te geven om een eerste professionele ervaring op te doen in ontwikkelingssamenwerking, - de volledige Belgische bevolking in grote mate te mobiliseren rond ontwikkelingsproblematiek. De vrijwillige dienst van collectief nut duurt ten minste een jaar en maximum 3 jaar. De bedoeling is om bruikbare hulp te bieden aan de partnerlanden. De Ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot de bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten om een arbeidscontract aan te gaan in het kader van de vrijwillige dienst bij de ontwikkelingssamenwerking. Het ontwerp is een voorstel van de heer Armand De Decker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.