17 mrt 2006 16:00

Consumentenakkoorden

De verbruikersorganisaties en beroepsfederaties kunnen voortaan zelf akkoorden sluiten

De verbruikersorganisaties en beroepsfederaties kunnen voortaan zelf akkoorden sluiten

Op voorstel van minister van Consumentenzaken Freya Van den Bossche keurde de ministerraad een wetsontwerp goed waardoor consumentenorganisaties en beroepsfederaties zelf akkoorden kunnen onderhandelen en afsluiten. Wetten blijven noodzakelijk als algemeen kader. Maar al te vaak houden ze geen gelijke tred met de snelheid waarmee de samenleving verandert. Als consumentenorganisaties en beroepsfederaties onderling tot akkoorden kunnen komen, dan heeft de consument de garantie op een betere bescherming. Ten slotte weten Test Aankoop en de Gezinsbond maar al te goed waar het schoentje wringt en kunnen zij gepaste oplossingen zoeken. De samenleving vandaag verandert razend snel. Voorbeelden zijn er voldoende. Zo heeft de liberalisering van de energiemarkt gezorgd voor heel wat moeilijkheden en problemen voor consumenten. Ook de steeds sneller veranderende telecommunicatiewereld zorgt voor gaten in de bescherming van de consument. Wetten en regelgevingen om consumenten te beschermen komen dan soms te laat. En eens ze er zijn, houden ze niet steeds gelijke tred met de snel veranderende realiteit. Resultaat is dan dat de consument niet voldoende beschermd wordt. Daarom krijgen consumentenverenigingen en beroepsorganisaties de verantwoordelijkheid om zelf akkoorden te onderhandelen en af te sluiten. Dat kan eenvoudig, want beide hebben vertegenwoordigers in de Raad voor het Verbruik. Een prima instrument om gaten in de bescherming van consumenten effectief op te vullen. Voortaan zal de Raad voor het Verbruik niet enkel advies geven, maar ook echt uitvoerend werk kunnen leveren. ‘Niet meer dan logisch', vindt minister Van den Bossche, ‘zowel de consumentenverenigingen als de beroepsfederaties kennen de materie door en door en zullen dus snel en effectief knelpunten kunnen aanpakken. Resultaat van deze aanpak is een snellere en relevantere regelgeving dan telkens een nieuwe wet. De nieuwe aanpak maakt wetten echter niet overbodig. Wetten blijven als algemeen kader absoluut noodzakelijk. Op deze manier kunnen consumentenverenigingen zoals Test Aankoop en de Gezinsbond wel actiever inspelen op de bescherming van de consument én dus een belangrijke aanvulling geven op de bestaande wetgeving en regelgeving. Wordt een akkoord bereikt binnen de Raad voor het Verbruik en heeft de regering binnen de 15 dagen geen bezwaar, dan is het akkoord bindend.