17 mrt 2006 16:00

Openingstijden in de kleinhandel

Wijziging van de wetgeving over de wekelijkse rustdag en de openingstijden

Wijziging van de wetgeving over de wekelijkse rustdag en de openingstijden

De Ministerraad paste de huidige wetgeving over de openingstijden aan. De bestaande wetgeving is meer dan dertig jaar oud en was toe aan modernisering. De openingstijden werden tot nu geregeld door de wet van 22 juni 1960 tot invoering van een wekelijkse rustdag in nering en ambacht en de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel. De verplichte wekelijkse rustdag heeft als doel om het sociale leven van zelfstandigen en loontrekkenden te vrijwaren. De verplichte avondsluiting bewaart het evenwicht tussen het cultureel aanbod 's avonds, de nachtrust en de commerciële activiteiten overdag. Die wetgeving wordt nu aangepast aan de evolutie van de organisatie van arbeid, consumptie en vrijetijdsbesteding. De bepalingen over de avondsluiting en de wekelijkse rust worden in één wet samengebracht. Ook het toepassingsgebied wordt duidelijker omschreven: het betreft de kleinhandel, de dancings, de phoneshops en andere diensten. De rustdag wordt aan alle handels opgelegd, maar er zijn afwijkingen mogelijk. Ze hoeven de wekelijkse rustdag niet meer aan de gemeente te melden. De handelaars die een andere dag dan de zondag kiezen moeten dit zichtbaar aangeven. De openingsuren blijven dezelfde: - van 5u tot 20 u voor gewone dagen - van 5u tot 21u op vrijdag en werkdagen die een feestag voorafgaan, - van 18u tot 7u (behalve als het gemeentereglement een ander sluitingsuur oplegt) - van 5u tot 20u voor phoneshops (behalve ander gemeentereglement) De afwijkingen op de rustdag en de openingsuren worden behouden: boekhandels, videoclubs, benzinestations... Sommige handels hebben echter een gemengde activiteit. Het is de hoofdactiviteit die bepaalt of men voor de afwijking in aanmerking komt. Het voorontwerp geeft nu een duidelijke definitie van het begrip hoofdactiviteit. De procedure en de criteria voor de erkenning van toeristische centra wordt geharmoniseerd. Nu zijn er contradicties tussen drie koninklijke besluiten die de wetten op het zondagswerk, de wekelijkse rust en de avondsluiting uitvoeren. Voor de nachtwinkels en de phoneshops komt er een speciale regeling. Het gemeentebestuur kan beslissen de nachtwinkels en phoneshops aan een voorafgaande toelating te onderwerpen, in functie van ligging, handhaving van publieke orde, veiligheid en rust. Het gemeentebestuur kan de uitbating ervan tot een gedeelte van het grondgebied beperken. Bij overtreding van het gemeentereglement kan de burgemeester tot sluiting overgaan. De Ministeraad keurde het voorontwerp van wet betreffende de openingsuren in handel, ambacht, en dienstverlening goed. Het is een voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand. Het wordt voor advies binnen een maand aan de Raad van State voorgelegd.