17 mrt 2006 16:00

Biobrandstoffen

Aanpassing van de tarieven inzake accijnzen en bepaling van de toepassingsmodaliteiten

Aanpassing van de tarieven inzake accijnzen en bepaling van de toepassingsmodaliteiten

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed over de biobrandstoffen. De heer Didier Reynders, Minister van Financiën, stelde het aan de raad voor. Het voorontwerp legt de vrijstelling van accijnzen voor bio-ethanol en biodiesel wettelijk vast. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.