17 mrt 2006 16:00

Onderhoud van hardware bij Justitie

Algemene offerteaanvraag voor onderhoud hardware van FOD Justitie

Algemene offerteaanvraag voor onderhoud hardware van FOD Justitie

De Ministerraad ging akkoord met het voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, om een algemene offerteaanvraag voor het onderhoud van hardware uit te schrijven. Het bestaande contract voor het onderhoud van de hardware loopt af op 31 mei 2006. De duur van de nieuwe opdracht is drie jaar. Men kan dit maximaal driemaal met één jaar verlengen. Men schat de uitgave op 12.300.000 euro, op basis van het lopende contract.