01 jul 2005 17:00

Algemene samenwerkingsovereenkomst Marokko

Op voorstel van de heer Karel de Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst met het Koninkrijk Marokko (*).

Op voorstel van de heer Karel de Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst met het Koninkrijk Marokko (*).

Marokko is één van de 18 partners die op basis van de wet van 25 mei 1999 en van de beslissing van de Ministerraad van 7 november 2003, werden weerhouden als partners van de Belgische internationale samenwerking. De overeenkomst schetst het algemene kader waarin de Internationale bilaterale Samenwerking van regering tot regering met Marokko zal verlopen. Prioriteit werd gegeven aan: - vijf sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, landbouw en voedselzekerheid, basisinfrastructuur en maatschappijopbouw, - drie transsectorale thema's: zorg voor het leefmilieu, gelijkheid tussen mannen en vrouwen en sociale economie. Deze Algemene Overeenkomst laat toe om verschillende Bijzondere Overeenkomsten af te sluiten voor elk van de projecten of -programma's die kaderen in het overeengekomen samenwerkingsprogramma. Het komende indicatief programma in onderhandeling zal de periode 2004-2008 dekken en zal voorzien programma's en projecten in de hierboven aangeduide sectoren en thema's. Daarnaast worden er ook Fondsen voorzien waarmee studie-opdrachten, expertise-opdrachten en wetenschappelijke opdrachten voor de Belgisch-Marokkaanse ontwikkelingssamenwerking kunnen worden bekostigd. (*) ondertekend in Brussel, op 26 juni 2002.