05 apr 1996 17:00
Hoort bij Persbericht

Algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten