15 jun 2012 18:30

Algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Elio Di Rupo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor werken, leveringen, diensten en concessies voor openbare werken regelt. 

De ministerraad heeft eerder al drie koninklijke besluiten over de plaatsing van overheidsopdrachten goedgekeurd. Het nieuwe koninklijk besluit behandelt de uitvoering van de overheidsopdachten. In tegenstelling tot het huidige koninklijke besluit van 26 september 1996, brengt het nieuwe ontwerp de algemene uitvoeringsregels en de regels van de algemene aannemingsvoorwaarden samen in een tekst.

De uitvoeringsregels zijn van toepassing op:

  • de overheidsopdrachten en concessies voor openbare werken in de klassieke sectoren
  • de overheidsopdrachten in de speciale sectoren water, energie, transport en postdiensten
  • de overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied

Het ontwerp neemt enkel de regels over die een algemene draagwijdte hebben en die cruciaal zijn bij de uitvoering van overheidsopdrachten. De algemene uitvoeringsregels werden nauwgezet besproken door de Commissie voor de overheidsopdrachten en vormen een coherent geheel dat rekening houdt met de praktijk van de laatste 15 jaar. 

Het ontwerp wordt voor advies bij de Raad van State ingediend.