05 dec 2003 16:00

Algemene voedingsmiddelhygiëne

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de algemene voedingsmiddelhygiëne.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de algemene voedingsmiddelhygiëne.

Dit ontwerp heeft tot doel de reglementering betreffende de algemene hygiëne van voedingsmiddelen aan te passen, zodat elke discriminatie tegen personen met een handicap van het gezichtsvermogen en andere motorisch gehandicapten die vergezeld zijn van een geleidehond wordt verhinderd. Het wil de consumenten anderzijds ook behoeden voor elk risico op besmetting van levensmiddelen, risico dat verband houdt met de aanwezigheid van een huisdier op de plaatsen waar geconsumeerd wordt en waar levensmiddelen worden verhandeld. Het ontwerp voorziet de verplichting om geleidehonden te aanvaarden op de plaatsen waar levensmiddelen verbruikt en in de handel gebracht worden, behalve indien ze een risico op besmetting inhouden. De maatregel beperkt zich overigens niet tot personen met een handicap van het gezichtsvermogen maar slaat eveneens op personen die sensorische handicaps hebben. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 februari 1997.