07 jun 1996 17:00

Algemene Weddeherziening van de ambtenaren: problematiek van de vlakke
loopbanen in niveau 1