30 jun 2022 10:12

“All for Zero” | Lokale projecten voor meer verkeersveiligheid

De in februari gelanceerde projectoproep “All For Zero” werd gehoord! Verenigingen, buurtcomités en gewone burgers hebben niet minder dan 49 lokale initiatieven ingediend om de verkeersveiligheid op onze wegen te verbeteren. Na beoordeling door een jury samengesteld uit afgevaardigden van de drie gewesten van het land, van VIAS, van de FOD Mobiliteit en van het kabinet van de minister van Mobiliteit Gilkinet, werden er 16 projecten geselecteerd.

In ieders belang!

De visie 'All For Zero' past in een participatieve strategie. Sinds de lancering werd bij de burgers al meermaals naar hun mening gepolst. Een nationale enquête rond verkeersveiligheid, thematische burgerpanels, deelname aan de Staten-Generaal, ... Er zijn heel wat acties ten bate van ieders veiligheid en welzijn mogelijk. En dat was nog maar het begin! 

Met de projectoproep die in februari 2022 werd gelanceerd, wou men de burger de kans bieden oplossingen voor verkeersveiligheid voor te stellen in antwoord op de realiteit in hun wijk, gemeente, stad, ... Er werden 49 lokale initiatieven uit alle windstreken van België voorgesteld. Na beoordeling van de dossiers werden er uiteindelijk 16 acties geselecteerd die een financiering van de FOD Mobiliteit en Vervoer zullen genieten. 

Gevarieerde projecten die twee thema’s beslaan

De projectoproep tot beslaat twee thema’s (Het samenleven op de weg en De strijd tegen risicogedrag) en deze gaven aanleiding tot diverse voorstellen zowel wat betreft de aard van de voorgestelde acties als de beoogde doelgroep of de typologie van de bestreken zones.  

Wat het samenleven op de weg betreft, vormt de verbetering van de veiligheid van de zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers, personen met beperkte mobiliteit, kinderen...) de rode draad in tal van projecten. Bij de strijd tegen risicogedrag ligt de klemtoon op verschillende gedragingen zoals rijden onder invloed van drugs of alcohol en het nemen van risico's op elektrische steps. De wil om samen iets te maken en verschillende groepen zoals plaatselijke scholen, buurtcomités, enz. te betrekken, is een terugkerend element in verschillende van de geselecteerde projecten.  

Georges Gilkinet, minister van Mobiliteit: "All For Zero: verkeersveiligheid is een zaak van iedereen. Uit de tientallen projecten, die vanuit het hele land werden ingediend, werden er 16 initiatieven geselecteerd, die nu worden uitgevoerd. Het gaat om lokale projecten op basis van dagdagelijkse ervaringen onderweg, met duurzame oplossingen die veralgemeend kunnen worden. Als minister van Mobiliteit wil ik die goede voorbeelden ook elders toepassen. Samen kunnen we levens redden en aan meer verkeersveiligheid werken.

Surf naar onze website voor meer details over de geselecteerde projecten en om initiatieven in je buurt te steunen! 

Het actieplan "All For Zero" werd op 23 november gelanceerd ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van de Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid. Het past in een visie op verkeersveiligheid die wordt gedeeld door de vier federale en gewestelijke ministers die bevoegd zijn voor verkeersveiligheid. Een gezamenlijk engagement om de onveiligheid op de weg doeltreffender te bestrijden. En dat alles aan de hand van concrete oplossingen. 

All For Zero! Laten we samen bouwen aan de verkeersveiligheid van morgen. Werk mee aan de verandering!