05 jun 2009 13:29

ALLIED PROTECTOR

Wijziging van de inzetperiode van de Belgische officier die deelneemt aan operatie ALLIED PROTECTOR

Wijziging van de inzetperiode van de Belgische officier die deelneemt aan operatie ALLIED PROTECTOR

De ministerraad heeft akte genomen van het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om de inzetperiode van de Belgische officier die deelneemt aan NAVO-operatie ALLIED PROTECTOR te wijzigen. Met die operatie draagt de NAVO bij tot de inspanningen die geleverd worden door de internationale gemeenschap om piraterij in de regio van de Hoorn van Afrika te bestrijden. De Belgische Fregatkapitein zal aan de operatie deelnemen gedurende 95 dagen in de plaats van de oorspronkelijke 41 dagen, hetzij van 23 maart tot 24 april en van 29 april tot 28 juni 2009. 

De ministerraad van 24 april 2009 stemde in met de inzet van een Belgische officier in het kader van die operatie van 23 maart tot 19 april en van 15 tot 27 juni 2009. Door de recente stijging van de acties van piraterij in de regio heeft de NAVO echter besloten aan operatie ALLIED PROTECTOR een nieuw mandaat te verlenen.