09 jun 2006 12:25

Alpha jet system trainer

Onderhoudsopdracht voor het alpha jet system trainer

Onderhoudsopdracht voor het alpha jet system trainer

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, om een meerjaarlijkse open overeenkomst te sluiten voor het onderhoud van de Alpha jet system trainer die in gebruik is bij de Luchtcomponent van Defensie. De sytem trainer maakt piloten vertouwd met de nieuwe systemen die ingebouwd zijn in de Alpha jet plus, laat hen oefenen en simuleert zendingen. De overeenkomst wordt via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gegund aan de firma AMST systemtechnik GMBH. Die firma heeft het uniek systeem ontworpen en heeft als enige de technische bevoegdheid om voor het onderhoud in te staan.